Productes

A B C

Gasoil d’automoció, destinat a satisfer les necessitats dels moderns motors dièsel de vehicles lleugers i vehicles pesats.

La seva fórmula proporciona als motors dièsel un millor rendiment reduint els costos de manteniment.

Gasoil agrícola, per l’ús de tot tipus de motor i maquinària agrícola.

La seva fórmula proporciona una adequada protecció del sistema d’alimentació i dels injectors, mantenint les prestacions de la maquinària i allargant la seva vida útil.

Gasoil respectuós amb el medi ambient per la reducció en el contingut de sofre.

Gasoil de calefacció, destinat per a ús domèstic amb un gran potencial d’estalvi degut al seu poder calorífic que li permet escalfar l’aigua de la instal·lació en menys temps que altres productes.

És un carburant totalment segur ja que el seu punt d’inflamació es situa per sobre dels 60º.

Servei personalitzat per a empreses

Disposem de dipòsits per cedir a les empreses amb un consum mensual regular de qualsevol tipus de gasoil. Aquests dipòsits no implicaran cap despesa afegida al del preu, molt competitiu, del carburant. Tampoc us haureu de preocupar pel nivell del vostre dipòsit. Us oferim un servei setmanal, mensual o trimestral fix.

Altres serveis

  • Manteniment d’empreses
  • Atenció d’avaries per instal·ladors qualificats de la zona