Petro Santa Eulalia S.L. s’esforça en oferir un servei de qualitat, ràpid i eficaç als seus clients ja siguin particulars, professionals, empreses o col·lectivitats (comunitats de veïns, urbanitzacions, escoles, centres públics, etc).

qualitat

Les nostres instal·lacions compleixen amb el reglament vigent en quan a normatives d’indústria i seguretat d’empresa.

Els comptadors dels nostres vehicles, així com la resta de sistemes de mesura, estan rigorosament precintats i calibrats per ECA, empresa autoritzada per la Generalitat de Catalunya i emissora del certificat corresponent. Aquesta documentació està a disposició del client i garanteix l’exactitud de les quantitats lliurades en el subministrament.

cisterna

Disposem de camions amb capacitats des de 7.000 fins a 12.000 litres amb mànegues de fins a 50 metres de llargada i comptadors homologats que ens revisen anualment.

cisterna

En el moment de la descàrrega al seu domicili, li lliurem la corresponent factura i tiquet de comptador de litres. Per a la seva comoditat, pot pagar al nostre xofer amb targeta de crèdit o efectiu.

cisterna

Li oferim servei integral de gestió, assessorament i legalització d’instal·lacions a empreses i particulars.